TAROT - karttakirja sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan
Osa 7: Aleister Crowley, Lady Frieda Harris ja Thoth Tarot osa 2

American Tarot Associationin aktiivijäsen Michele Jackson kirjoittaa: "Havaintoni ovat johtaneet siihen tulokseen, että [ammattimaisten Tarot-konsulttien keskuudessa] Thoth -pakka on toiseksi suosituin heti Rider-Waite -pakan jälkeen." (DuQuette, Lon Milo: "Understanding Aleister Crowley's Thoth Tarot". Weiser 2003. s.314). Aleister Crowleyn kirjoittama, ja vuonna 1944 julkaistu "The Book of Thoth - A Short Essay on the Tarot of the Egyptians" eli lyhyesti suomennettuna Thothin Kirja on epäilemättä vaikeaselkoisin kaikista Tarot-pakkojen opaskirjoista. Syykin on selvä: kirja ei yksistään nojaudu Crowleyn omaan maagis-filosofiseen uskontoon Thelemaan, vaan lisäksi taustalla vaikuttaa Golden Dawnin oma symbolimaailma monitasoisine merkityksineen. Useampi Tarot-korteista kiinnostunut lienee säikähtänyt pahanpäiväisesti avattuaan kyseisen kirjan; rituaalimaagiset symbolit, astrologiset kaaviot ja Kabbalan korkeamman oktaavin piirrokset yhdistettynä alkemiallis-mytologiseen kapulakieleen iskevät suoraan vasten kasvoja. Eikä toki pidä unohtaa Crowleyn varsin sivistynyttä englanninkielen käyttöä sekä ajoittaista runomitan viljelyä. Toinen syy, miksi Thothin Kirja ei kenties innosta, on opittu/peritty vastenmielisyys Crowleyn henkilöhahmoa kohtaan. Oli miehestä mitä mieltä hyvänsä, fakta on fakta: ilman Crowleyta ei olisi myöskään Frieda Harrisin maalaamia Thoth -kortteja.

Frieda Harris

"Tarot-pakan voisi ajatella olevan Jumalan Kuvakirja, tai sitä voisi verrata taivaalliseen Shakkipeliin, jossa Valttikortit ovat siirrettäviä osia noudattaen oman järjestyksensä Lakia, liikkuen neljän elementin muodostamalla ruutulaudalla." (Harris, Frieda: Instructions for Aleister Crowley's Thoth Tarot Deck. U.S. Games Systems, Inc. © 1978, 1983 Stuart R. Kaplan & Donald Weiser.)

Marguerite Frieda Bloxam syntyi vuonna 1877 Lontoossa. Friedan isä oli John Astley Bloxam, maineikas lontoolais-kirurgi (Decker, Ronald - Dummett, Michael: "A History of the Occult Tarot, 1870-1970". Duckworth 2002. s.153). Äidistä ei kirjallisuudessa ole mainintaa, samoin Friedan elämänvaiheet ennen Crowleyn tapaamista ovat varsin niukat. Arvonimen "Lady" käyttäminen oli seurausta avioitumisesta Sir Percy Harrisin kanssa. "Sir" -tittelin käyttö puolestaan pohjautuu baronetin arvoon, joka käytännössä tarkoittaa Britannian alinta perinnöllistä aatelisarvoa. Kirjallisuudessa usein käytetään nimirykelmää "Lady Frieda Harris". Tarkkaan ottaen oikea termi kuuluu "Lady Harris" - ensimmäinen versio antaa sen vaikutelman, että Frieda olisi baronetin tytär vaikka hän oikeasti oli baronetin vaimo (DuQuette, Lon Milo: "Understanding Aleister Crowley's Thoth Tarot". Weiser 2003. s.14). Sir Percy Harris teki mittavan poliittisen uran Parlamentissa Liberaalipuolueen puoluepiiskurina. Puoluepiiskurit ovat henkilöitä, jotka käytännössä vastaavat puolueen sisäisestä kurista, esim. pitävät huolta siitä, että tärkeissä äänestyksissä kaikki jäsenet ovat paikalla. Mitä Lady Harris näki Sir Percyssä on jäänyt arvailujen varaan; Frieda oli eloisa ja hauska, juhlia rakastava henkilö, Sir Percyä puolestaan on luonnehdittu suoraan "tylsäksi". Ehkäpä nousussa sosiaalisessa luokassa oli riittävästi houkutusta. Avioliitto ei ilmeisestikään ollut erityisen onnellinen, ainakaan myöhempinä vuosina, kuten kirjeenvaihdosta Harrisin ja Crowleyn välillä käy ilmi:

"Percy Harris saisi laittaa rassukkansa lukkojen taakse. Onhan hänellä varaa, hän vain on liian ilkeä." (Harris Crowleylle, tammikuu 1940)

Sir Percy ja Aleister Crowley tapasivat useampaan otteeseen, ja antipatia heidän välillään oli molemminpuolista. Huolimatta siitä, että Crowleyn maine naistenmiehenä oli varsin hyvin tiedossa, on harvoin kukaan ehdottanut että Crowleyn ja Friedan välinen suhde olisi ollut mitään muuta kuin platoninen. Kenties juuri siksi suhde Harrisiin muodostui yhdeksi tärkeimmistä - ja kestävimmistä - Crowleyn elämässä. Englantilainen näytelmäkirjailija Clifford Bax alunperin saattoi Aleister Crowleyn ja Lady Harrisin saman pöydän ääreen. Crowleyn suuresti ihailema lontoolainen seurapiirirouva ja taiteilija Greta Valentine tutustui myös Frieda Harrisiin, ja Valentinen asunnossa Lontoon Hyde Parkissa työpari alkoi suunnittelemaan Thothin Kirjan maalauksia (Hughes-Barlow, Paul 2001: "Frieda Harris and Louis Wilkinson". Verkkodokumentti.

On myös syytä muistaa, että Crowleyn ja Harrisin yhteistyö alkoi molempien ollessa kuusissakymmenissä. Crowleyn huono terveydentila ja Lady Harrisin varsin vilkas sosiaalinen kalenteri tuskin johtivat muuhun kuin hyvään ystävyyteen sekä yhteistyöhön taiteen ja magian parissa. Harris oli tutustunut rituaalityöskentelyyn ja esoteerisiin asioihin mm. vapaamuurariryhmänsä kautta, mutta Tarotin suhteen hän oli noviisi. Tästä huolimatta hän tunsi oman Pyhän Suojelusenkelinsä (GD -terminologia) vaativan häntä synnyttämään maalaukset, jotka mahdollisimman tarkasti välittäisivät jokaisen kortin syvimmät maagiset ja henkiset merkitykset. Harris perehtyi syvällisesti Tarotin kuvakieleen sekä korttien merkityksiin, joita käsiteltiin mm. Crowleyn The Equinox -lehden artikkeleissa. Frieda Harris liittyi myös Crowleyn Argentum Astrum -järjestöön (1938), mikä omalta osaltaan auttoi Tarotin ymmärtämistä Crowleyn näkökulmasta. Yllättävää kyllä Frieda Harris oli se, joka alun perin ehdotti Aleister Crowleyta kirjoittamaan kirjan Tarot-korteista sekä suunnittelemaan uudet kortit vanhojen tilalle. Crowley aluksi vastusti ajatusta, ja oli sitä mieltä että he vain hankkisivat parhaan mahdollisen vanhanaikaisen pakan, ja tekisivät siihen tarvittavat korjaukset. Crowley arveli sellaisen projektin vievän puolisen vuotta. Harris ei antanut tuumaakaan periksi; hän vaati saada maalata täysin uudet kortit, jotka toimisivat Crowleyn kirjoittaman monipuolisen uuden Tarot-kirjan kuvituksena. Harris lopulta tarjoutui maksamaan Crowleylle kaksi puntaa viikossa oppiakseen tältä magiaa (magick). Crowley oli vararikossa - hän suostui. Kuuden kuukauden sijaan projekti tulisi kestämään yli viisi vuotta (DuQuette, Lon Milo: "Understanding Aleister Crowley's Thoth Tarot". Weiser 2003. s.15-16).

Thoth Tarot

"Jos aiot tulla tunnetuksi taiteestasi, tarvitset uuden mielen, mielen joka on valaistunut Ylimmästä Kolmiosta." (Crowley Harrisille, 17.12.1938)

James Wasserman kirjoittaa U.S. Gamesin julkaisemassa Thoth -pakan opasvihkosessa: "Crowley kirjoittaa hänelle (Harrisille), että ilman hänen taiteellista nerouttaan Crowley ei olisi koskaan paneutunut niin syvälle siihen näennäisen loputtomaan prosessiin, mitä uuden pakan luominen vaatii; Harris pakotti hänet, Crowley kirjoittaa, ymmärtämään jokaisen kortin itsenäisenä mestariteoksena. Valmiiksi saatetut kortit olivat seurausta molempien osapuolten laajentuneesta tietoisuudesta." (Wasserman, James: Instructions for Aleister Crowley's Thoth Tarot Deck. U.S. Games Systems, Inc. © 1978, 1983 Stuart R. Kaplan & Donald Weiser).

Frieda Harris paneutui monumentaaliseen tehtäväänsä niin suurella intohimolla ja tarmolla, että hänen oma henkilökohtainen elämänsä alkoi pian peilata työn alla olevia kortteja. Samankaltaisen synkronistisen ilmiön ovat sittemmin huomanneet monet muutkin taiteilijat, jotka ovat lähteneet omin käsin luomaan uutta pakkaa. Erityisesti Miekkasarjan korttien parissa työskennellessään Harrisia häiritsivät monenlaiset vaikeudet, mm. alituiset päänsäryt, kaatuminen ja jalan murtuminen, palovammat. Miekkakorttien loppuunsaattaminen oli ilmeisen rankka koettelemus, kuten kirjeenvaihdosta käy ilmi:

"Toivon vain että Miekat onnistuivat hyvin, sillä en kykene tekemään niitä enää uudestaan." (Harris Crowleylle, marraskuu 1939)

Kortit eivät yksistään peilanneet Harrisin omaa elämää, vaan samankaltaisuus eräiden korttien teemojen ja ulkomaailman tapahtumien kanssa oli ajoittain silmiinpistävää. Mary Greer kirjoittaa kirjassaan The Complete Book of Tarot Reversals (Llewellyn Publications 2002. s. 3):

"Maalatessaan korttia Sauvojen 6 ("Voitto") Liittoutuneet saavuttivat merkittävän voiton, samoin kuin työstäessään Miekkojen 5:sta ("Tappio") Liittoutuneet kärsivät suuren tappion. Frieda Harris koki, että korttien ja tapahtumien välillä oli suora yhteys." Harrisin ja Crowleyn kirjeenvaihdosta löytyy myös yksi esimerkki:

"Olen saanut valmiiksi Miekkojen 10:nen ja viipymättä Venäjä tarttuu aseisiin. Mihin olemmekaan menossa!" (Harris Crowleylle, syyskuu 1939)

Ajankohta uuden Tarot -pakan luomiselle ei olisi voinut olla huonompi. Pommitusten ja ilmahälytysten vuoksi pimennyksiä oli tuon tuosta; osa maalauksista onkin saanut alkunsa hämärässä kynttilänvalaistuksessa. Pula-aika tarkoitti materiaalisia vaikeuksia, mistä johtuen taiteilijatarvikkeetkin olivat heikkolaatuisempia. Autolla liikkuminen oli bensiinin säännöstelyn vuoksi ajoittain mahdotonta, junat kulkivat miten kulkivat. Suurin hidaste lienee kuitenkin ollut itse informaation vaihto: koska Crowley ja Harris asuivat eri kaupungeissa, kävivät he ahkeraa kirjeenvaihtoa keskenään. Frieda teki luonnoksen Aleisterin ohjeiden pohjalta, lähetti luonnoksen arvioitavaksi, ja seuraavassa kirjeessä Aleister kertoi mitä kortissa tulisi muuttaa. Näin ollen valmiin Thoth -pakan jokaisen kortin takaa löytyy useita luonnoksia, sekä maalauksia että piirustuksia. Universumi -kortista (Valtti XXI) Frieda Harris teki yhteensä ennätykselliset noin 40 piirrosta.

"I wish I could paint in crystals." (Harris Crowleylle, päivämäärä ei tiedossa)

Kortteja katsoessa on helppo huomata voimakkaat värit ja muodot; Thoth -pakka onkin eräs dynaamisimmista koskaan tehdyistä Tarot -pakoista. Mikäli kortteja tutkii lähemmin, huomio kiinnittyy nopeasti erilaisiin geometrisiin muotoihin; kaariin, viivoihin, aaltoihin, ympyröihin, neliöihin, jne. Mikäli kortit leikkaa irti niiden harmaista reunuksistaan, useat kuvat on mahdollista yhdistää toisiinsa hyvin harmonisella tavalla, kuten sivun esimerkki osoittaa. Tämän mahdollistaa nk. synteettinen projektiivinen geometria (tästä edespäin lyhenteellä SPG), jonka periaatteita Lady Harris sovelsi Thoth -maalauksiin. SPG pohjautuu euklidiseen geometriaan, jonka juuret juontuvat 1600-luvun matemaatikko Descartesin ajatuksiin. SPG:n keskeisiä teemoja ovat keskipisteen ja ympärystän suhde, keskipisteen äärettömyys sekä aika-avaruuden vaikutus muotoihin. Maalauksissa tämä näkyy käytännössä rinnakkaisten ja päällekkäisten tasojen ja ulottuvuuksien muodossa; sama kuva on mahdollista nähdä useassa eri suunnassa ja syvyydessä.

Vuonna 1938 aloittaessaan ensimmäisiä Thoth -maalauksiaan Frieda Harris työskenteli Regents Parkissa sijaitsevassa studiossaan. Studion lähellä oli myös Rudolf Steiner -talo, jossa työskentelivät ja opettivat George Adams ja Olive Whicher. George Adams oli yksi niistä henkilöistä, jotka auttoivat tuomaan antroposofian eli Rudolf Steinerin filosofian Iso-Britanniaan. Adams kuului myös tutkijaryhmään, joka kehitti SPG:iaa eteenpäin. Olive Whicher, joka aina viime vuosiin saakka toimi antroposofian opettajana ja tutkijana, oli aluksi Adamsin oppilas sekä myöhemmin tämän kollega. Yhdessä he opettivat SPG:n lainalaisuuksia kursseilla, joille Frieda Harris osallistui. Harris kertoi opettajilleen aikovansa soveltaa SPG:n periaatteita uusiin Tarot-maalauksiinsa. Vuonna 2000 90-vuotias Whicher muisteli ystäväänsä lämmöllä. Frieda oli värjännyt hiuksensa kirkkaanpunaiseksi, mikä 1930-luvulla oli vielä hyvin harvinaista. Whicher kertoi Harrisin vaikuttaneen liberaalilta, henkevältä ja vahvalta ihmiseltä (Hoffmann, Claas: "NUIT - Aleister Crowley's Liber AL and the Thoth Tarot. Volume 1". Akron Verlags AG 2004. s.157-163).

Projektin lähestyessä loppuaan Frieda Harris käytti seurapiiriyhteyksiään hyväksi saadakseen taloudellista tukea tulevia näyttelyitä ja näyttelyluetteloita sekä korttien ja kirjan julkaisua varten. Henkiset paineet vaativat veronsa; Harris muuttui ajoittain oikulliseksi, ja epäili koko projektin onnistumista. Asiaa ei lainkaan helpottanut Crowleyn paheneva astma sekä alituiset keuhkoputkentulehdukset. Huolestunut Crowley käytti lakimiehiä turvatakseen 66%:n osuutensa projektista. Keskinäisestä kitkasta huolimatta Crowley antaa täyden ylistyksen Harrisille - 16 rivin verran - Book of Thothin esipuheessa (Hughes-Barlow, Paul 2001: "Frieda Harris and Louis Wilkinson". Verkkodokumentti.

"Jos odotat saavasi taloudellista hyötyä meidän Tarotin kautta, tai luulet minun asemani olevan eduksi tämän tavoittelussa - olen pahoillani etten ole oikea kanava sellaiseen yritykseen. Tarkoitukseni on pysyä tuntemattomana kun kortit julkaistaan, sillä en pidä julkisuudesta. Sinun kirjasi ovat loistavia, mutta älä odota, että rahan perässä juokseva maailma ostaisi niitä, sillä he eivät halua ajatella..." (Harris Crowleylle, toukokuu 1939)

Thoth Tarot: Anatomia & Fysiologia

Aleister Crowley käytti maagista nimeään "The Master Therion" julkaistessaan Book of Thothin. Ensimmäinen painos käsitti vain 200 kappaletta, vastaavanlainen rajoitettu painos ilmestyi samanaikaisesti New Yorkissa. Crowley nimittää Valttikortteja sekä "Avaimiksi" että "Tahutin Atu:iksi"; Tahuti on eräs Thothin (egypt. iibis-päinen viisauden jumala) muunnelma, ja Atu viittaa ranskankieliseen Valttikorttia tarkoittavaan sanaan ("atout"). Lain Kirjassa (Liber AL vel Legis, 1913) henkiolento Aiwaz oli ilmoittanut, että "Kaikki nämä Kirjani vanhat kirjaimet ovat oikein, mutta Sadhe (Tzaddi) ei ole Tähti". "Kirja" viittaa Tarot -pakkaan Thothin Kirjana, ja "kirjaimet" tarkoittavat Valttikortteihin liittyviä hepreankielen aakkosia. Aiwaz siis hyväksyi Golden Dawnin (GD) järjestyksen aakkosille, mutta Valtti XVII eli Tähti oli saanut väärän kirjaimen. Tämä poikkeus vaivasi Crowleyta vuosia. Kun GD oli jo ennestään vaihtanut Oikeuden ja Voiman paikkoja keskenään (trad. järjestys: Oikeus, Erakko, Pyörä, Voima - GD: Voima, Erakko, Pyörä, Oikeus), päätti Crowley tehdä vielä toisen vaihdon, jotta Aiwazin ilmoitus toteutuisi. Crowley vaihtoi symmetrisesti Hallitsijan (Valtti IV) ja Tähden (Valtti XVII) paikkoja. Mikäli Aiwazin ilmoitus pitää täysin paikkansa, eli ainoastaan Tähdelle määrätty heprean kirjain on väärä ja kaikki muut oikeita, on ilmoitus silloin itsessään paradoksi; Tzaddin siirtäminen jollekin toiselle Valtille pakottaa järjestyksen aina muuttumaan joksikin toiseksi, ja näin ollen kumoamaan itsensä.

Thoth -pakassa osa Valttikorteista sai uuden nimen, lisäksi tietyt Valtit kokivat radikaaleja muodonmuutoksia ulkoasussaan. Valtti VIII eli trad. pakkojen Oikeus muuttui Tasapainoksi, ja sai egyptiläisemmän ulkoasun. Valtti XI eli Voima muuttui Intohimoksi, ja sai symbolikseen seitsenpäisellä pedolla ratsastavan naisen, joka oikeassa kädessään pitelee koholla Graalin maljaa (Thoth -pakka ei siis seuraa näiden kahden kortin osalta GD:n järjestystä, vaan Crowley pitäytyy perinteiseen järjestykseen). Kuolema, Valtti XIII, alun perin muistutti Crowleyn ohjeissa hyvin paljon Marseille -pakan korttia mutta lopullinen versio Thoth -pakassa on jotain aivan muuta: musta luuranko äärimmäisen jännittyneessä ja dynaamisessa asennossa, päässään Osiriksen (egypt. kuolleiden jumala) päähine. Kohtuus, Valtti XIV, sai Crowleyn käsittelyssä nimen Taito. Kortti on täynnä alkemiallista kuvastoa, aina "Vitriol" -aksiomia myöten, samoin kyseinen kortti hyödyntää Graal -kuvastoa. Paholaisen (Valtti XV) ensimmäinen versio oli Kuoleman tavoin ensin hyvin klassinen Marseille -symboliikkaa seuraten, mutta Thoth -Paholainen vuosimallia 1944 paljastaa uudet kasvot: vuohi, jolla on kolmas silmä, ja joka seisoo valtavan falloksen edessä. Kuun kortti (Valtti XVIII) sai myös egyptiläisemmän ulkoasun, kun traditionaalinen rapu muuttui pyhäksi pillerinpyörittäjäksi. Koiran ja suden tilalla on kaksi koiraa, yksi kummallakin puolen, ja koirien takana pitävät Anubis-jumalat vartiota. Perinteinen Tuomiopäivä, Valtti XX, muuttui Thoth -pakassa Aikakaudeksi. Kortissa on kuvattuna Uuden Aikakauden tärkeimmät jumaluudet (Nuit, Hadit ja Horus) sekä korttiin kytkeytyvä heprean Shin-kirjain (Decker et al. 2002: s.152-155).

Seksuaalisuus oli Aleister Crowleyn elämässä erityisen merkittävä asia, ja Thoth -kortteja voi hyvällä syyllä pitää yhtenä eroottisimmista Tarot-pakoista. Miestä voi helposti syyttää turmeltuneeksi hedonistiksi jonka lihanhimo sai ylivallan - ellei ole tutustunut tarkemmin miehen ajatuksiin seksuaalisuudesta ja magiasta. Olkoonkin, että Crowleyn retket seksin parissa tekivät ajoittain - noh, paremman sanan puuttuessa - ylilyöntejä, ei seksuaalisuutta voi mitenkään eristää Crowleyn magiasta (magick). Kyseisestä aiheesta voisi yksistään kirjoittaa useammankin artikkelin verran, mutta tässä tulee Tiina Porthanin tiivistetty versio: "Crowley kehitti Golden Dawnin magiajärjestelmää lisäämällä siihen yhden uuden elementin: seksuaalisuuden. Hänen mielestään järjestön edustama magia oli vesitetty versio alkuperäisestä voimakkaasta magiasta, koska siitä oli sensuroitu seksuaalisuus - joka kuitenkin on keskeinen osa vastaavuuksille perustuvaa järjestelmää. Ihmisen seksuaalinen energia vastaa jumalaista energiaa ja seksuaaliaktin kautta voidaan saada yhteys ylempiin voimiin, mutta vain jos sitä harjoitetaan rituaalisesti. Crowleyn kehittelemä sex magick tarkoittaa joogaharjoituksiin ja keskittymistekniikoihin yhdistetyn seksin harjoittamista keinona nousta korkeammalle henkiselle tasolle" (Liulia, Marita - Porthan, Tiina: "Tarot". Teos 2004. s.48).

Thoth -pakan hovikortit ovat oma luku sinänsä. Ritarit ovat vanhempien pakkojen tavoin ritareita, kaikki neljä hevosen selässä, mutta Thoth -pakassa ritarit tulevatkin järjestyksessä ensimmäisenä. Kuningattaret ovat vastaavasti nimetyt, ja jokainen neljästä istuu valtaistuimellaan (jotka tosin eivät ole niitä kaikista tavanomaisimpia ulkonäöltään). Seuraavaksi tulevat neljä prinssiä, jotka kaikki ajavat vaunuja. Thoth -Prinssien erikoisin piirre lienee kuitenkin se, että ne vastaavatkin perinteisten pakkojen kuninkaita. Ja jottei asia kävisi liian helpoksi, viimeisenä tulevat neljä prinsessaa, jotka vastaavat vanhempien pakkojen lähettejä/sotamiehiä (Decker et al. 2002: s.154).

Olen yhden jos toisenkin kerran manaillut itsekseni eri Tarot-pakkojen hovikortteja, ja tiedän etten ole tämän asian suhteen yksin. Käsi sydämellä voin sanoa, että eri pakkojen hovikorttien keskinäinen vertailu on hermoja raastavaa puuhaa! Miksei kaikkien pakkojen hovikorttien nimet ja järjestys voisi yksinkertaisesti seurata samaa kaavaa? Jos syyllisen omaan tuskailuunne haluatte löytää, osoittakaa sormellanne Samuel Liddell "MacGregor" Mathersia. Perinteinen hovikorttien järjestys on siis seuraava: Kuningas, Kuningatar, Ritari, Lähetti. Tämä ei jostain syystä Mathersille kelvannut, joten hän antoi hovikorteille uudet nimet: Kuningas, Kuningatar, Prinssi, Prinsessa. Ensivilkaisulla asia ei näytä kovinkaan vaikealta, onhan ainakin kuningas ja kuningatar molemmissa kohdissa samat. Mutta siinäpä juuri juju piileekin: Mathersin Kuningas vastaa vanhaa Ritaria. Tätä vaihdosta eivät edes kaikki Golden Dawnin jäsenet ymmärtäneet lopullisesti, ja ymmärrettävästi seurauksena on ollut paljon sekaannusta. Mutta Crowleypa ymmärsi. Vanhasta Ritarista tulee siis uusi Kuningas, Kuningatar pysyy molemmissa kohdissa samana, uusi Prinssi on vanha Kuningas, ja uusi Prinsessa on vanha Lähetti. Crowley kuitenkin otti takaisin Ritarin tittelin Thoth -pakkaan, jottei vanhaa Kuningasta sekoitettaisi uuteen kuninkaaseen. Eli kaikki vielä kerran alusta uudelleen:

Perinteinen Mathers Crowley Perhe Elementti
Ritari Kuningas Ritari Isä Tuli
Kuningatar Kuningatar Kuningatar Äiti Vesi
Kuningas Prinssi Prinssi Poika Ilma
Lähetti Prinsessa Prinsessa Tytär Maa


Crowley käsitteli itse ongelmaa päiväkirjassaan vuonna 1920 (Symonds, John & Grant, Kenneth (Edit.): "The Magical Record of the Beast 666". The Next Step 1972.): "Miksi Tarot-korteissa Ritari on Isä ja Kuningas on Poika? Tässä kuuluu kaikuja siitä legendasta, jossa vaeltava Ritari lopulta voittaa itselleen Kuningattaren, ja heidän pojastaan tulee Kuningas." (Hulse, David Allen 2002: "Hidden and Secret Meanings. The Court Cards - Part II". Verkkodokumentti.

Pienen Arkanan numerokortit pohjautuvat uskollisesti Golden Dawnin opetuksiin. Toisin kuin Waite/Smith -pakassa Thoth -pakan numerokortit eivät ole kuvitettuja henkilöhahmoilla, mutta siitä huolimatta jokainen 40:sta kortista on ehdottomasti oma yksilönsä. Tästä kiitos, kumarrus ja hatunnosto Frieda Harrisille, joka onnistui lähestulkoon yksistään taidokkaalla värien käytöllä ja geometrisilla muodoilla herättämään eloon korttien kabbalistis-astrologiset merkitykset. Jokaisen Pienen Arkanan kortin merkitys muodostuu kortin lukuarvosta, joka viittaa suoraan Elämänpuun samannumeroiseen Sefiraan. Lisäksi merkitykseen vaikuttaa elementaalinen vastaavuus (esim. Maljat - Vesi - Tunne), sekä jokaiselle kortille erikseen määritelty astrologinen vastaavuus, jossa otetaan huomioon sekä eläinradan merkki että planetaarinen merkki. Tulkintaan vaikuttaa myös se, miten astrologiset attribuutit "viihtyvät" kortin lukuarvon sanelemassa Sefirassa. (DuQuette, Lon Milo: "Understanding Aleister Crowley's Thoth Tarot". Weiser 2003. s.206-211).

Otteet Crowleyn ja Harrisin kirjeistä: "Correspondence between Aleister Crowley and Frieda Harris", © O.T.O. (www.hermetic.com)

Osa 3

 

 
:: Tarot
::
Mikä Tarot on
::
Pakan rakenne ja symboliikka
:: Korttien merkitykset
:: Tunnetuimpia pakkoja
:: Korttien tulkinta
::
Historia
::
Etiikka
::
Hinnasto
::
Yhteystiedot
:: Usein kysyttyä
::
Artikkelit
......................................................................................

 

kortit