Carl Gustav Jung
(1875-1961) oli sveitsiläinen psykiatri ja analyyttisen psykologian perustaja. Vuonna 1912 Jung teki välirikon Sigmund Freudin kanssa, koska koki tämän seksuaalipainotteisen lähestymistavan liian kapeaksi. Jung teki elämäntyönsä ihmisessä olevan tiedostamattoman eli alitajunnan kanssa, jonka Jung jakoi henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen. Kollektiivisen alitajunnan rakenteista Jung löysi tiettyjä perittyjä psyyken ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille. Näitä ominaisuuksia Jung kutsui arkkityypeiksi. Arkkityyppisiä hahmoja kohtaamme mm. myyteissä, saduissa, unissa ja taiteessa.

Sallie Nichols kirjoittaa: "Arkkityypit toimivat psyykessä samaan tapaan kuin vaistot toimivat kehossamme. . .emme voi tietenkään nähdä näitä arkkityyppisiä voimia, kuten emme voi nähdä vaistojammekaan, mutta saamme kokea niitä unissamme, mielikuvissamme ja ajatuksissamme missä ne ilmenevät kuvina." (Jung and Tarot, s.9-10).

Jungin ei henkilökohtaisesti tiedetä käyttäneen Tarot-kortteja työvälineenään, ja kortit mainitaan vain ohimennen yhdessä hänen lukuisista kirjoistaan, "The Archetypes and the Collective Unconscious". Tarot-pakan, erityisesti Valttikorttien, katsotaan nykyään kuitenkin edustavan varsin monipuolisesti erilaisia arkkityyppisiä hahmoja. Toinen jungilaiseen psykologiaan liittyvä termi on individuaatio, jonka voi suomentaa yksilöitymisenä. Tämä viittaa läpi elämän jatkuvaan prosessiin, jossa ihminen oppii tuntemaan oman todellisen itsensä. Tarot-kortteja voi pitää eräänlaisena karttakirjana tai oppaana tähän prosessiin liittyen.